Vinh Thái tổ chức buổi training 3M CSD

Vinh Thái tổ chức buổi training 3M CSD

  • 27/10/2020

Công ty TNHH Vinh Thái và đối tác là Công ty TNHH 3M Việt Nam đã tổ chức buổi training, hướng dẫn sử dụng của ngành hàng CSD (các sản phẩm tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, nhà hàng, khách sạn)