BỘ KIT AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO

BỘ KIT AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO

  • 14/09/2020

Người lao động làm việc trên cao phải có bộ dây đai bảo hộ chống rơi ngã cao. Bộ này bao gồm dây đai toàn thân hoặc bán thân (dây mang trên người) và dây móc chống sốc (phần dây dài để giữ từ người đến đầu móc vào vật chắc chắn).