Cảnh báo hàng giả của 3M

Cảnh báo hàng giả của 3M

  • 13/04/2020

Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều hàng giả, hàng nhái các sản phẩm bảo hộ lao động của 3M đặc biệt là sản phẩm mặt nạ phòng độc, phin lọc và khẩu trang chống bụi.