Vinh Thái Company

Giấy và Film chống dính

Giấy và màng Film chống dính tráng phủ silicone 1 mặt hoặc 2 mặt với lực tách và độ dày khác nhau, dùng trong công nghiệp Die-Cut, y tế, thực phẩm