Công Ty TNHH Vinh Thái phân phối các sản phẩm khẩu trang3M, 3M cung cấp nhiều lựa chọn khẩu trang chống bụi công nghiệp 3M được NIOSH phê duyệt để giúp bảo vệ chống lại các loại bụi dạng hạt trong cả môi trường dầu và không dầu. Thiết bị bảo vệ hô hấp của chúng tôi đi kèm với thanh điều chỉnh độ kín ở mũi cùng với nhiều loại dây đeo đầu hoặc van thở một chiều…..