Thông tin đơn vị:

Công ty TNHH VINH THÁI
Địa chỉ: Số 11 A, Ngõ 43/1, Phố Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024.3664 6638 máy lẻ "0" -- Fax: 024.3664 7278
Email: Contact@vinhthai.vn

Nội dung liên hệ:

Bản đồ: